Στους νεότερους χρόνους και συγκεκριμένα το 1485 οι Βενετοί θα καταλάβουν την Ζάκυνθο. Οι Βενετοί ήταν ένα ισχυρό εμπορικό κράτος με τεράστια οικονομική, πολιτική και ναυτική δύναμη. Οι Ενετοί θα εγκατασταθούν στην πρωτεύουσα του νησιού, κτίζουν το Κάστρο, δημιουργούν έργα υποδομής. Η νέα πόλη άρχισε να επεκτείνεται έξω από τα όρια του Κάστρου, επεκτείνεται προς τον αιγιαλό όπου δημιουργήθηκε με τα χρόνια ένα μεγάλο εμπορικό λιμάνι.
Αυτοί θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν ειρήνη στο νησί και με τον συνδυασμό της σπουδαίας γεωγραφικής θέσης της Ζακύνθου, το νησί θα προσελκύσει μεγάλο αριθμό αποίκων. Το νησί μετατρέπεται σε κέντρο Ελληνισμού που δέχεται τις επιδράσεις της Αναγέννησης και του Διαφωτισμού ενώ ανθεί οικονομικά και πολιτιστικά. Σ\' αυτήν την περίοδο αρχίζει να διαμορφώνεται μια νέα κοινωνία και οι κοινωνικές τάξεις χωρίζονται στους ευγενείς, στους αστούς και στο λαό.
Η πολιτική και κοινωνική οργάνωση στη Ζάκυνθο στηρίζεται στον γαλλικό φεουδαρχικό κώδικα και στον οποίο κυρίαρχη τάξη είναι η φεουδαρχική αριστοκρατία. Οι φεουδάρχες μοιράζουν τα κτήματα για να εκμεταλλευτούν οι αγρότες. Οι τελευταίοι δικαιούνται το ένα τέταρτο και θα μοιράζονται με τον αφέντη την σοδειά.
Μόνο αυτή η αριστοκρατία έχει πολιτικά δικαιώματα και οι οικογένειες των οποίων θα γραφτούν στο Libro d\'oro (χρυσή βίβλος), ενώ ο υπόλοιπος λαός δεν έχει κανένα δικαίωμα. Επίσης γεωγραφικοί λόγοι θα αναπτύξουν την εμπορευματική παραγωγή. Θα ιδρυθούν πολλά εργαστήρια υφαντουργίας, αγγειοπλαστικής, βυρσοδεψίας και άλλα.
Οι τεχνίτες συνεχώς πληθαίνουν και οι έμποροι πουλούν τα εμπορεύματα στην πόλη και φέρνουν χρυσάφι και πολύτιμα είδη που τ\' αγοράζουν οι αφεντάδες. Η εκμετάλλευση, ωστόσο, του λαού από τους ευγενείς θα οδηγήσει στο λεγόμενο «ρεμπελιό των ποπολάρων», το 1628 όπου τα λαϊκά στρώματα και οι αστοί ξεσηκώθηκαν ενάντια στους ευγενείς για να χτυπηθεί η φεουδαρχική αυτή οργάνωση. Έτσι η επανάσταση αυτή παίρνει αστικό φιλελεύθερο χαρακτήρα.